Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam

Hợp tác cùng Công ty TNHH Dinh dưỡng NUTRICARE - sản phẩm Care100Gold

Viện Y học ứng dụng Việt Nam hợp tác cùng Công ty TNHH Dinh dưỡng NUTRICARE thực hiện dự án “Hiệu quả sản phẩm dinh dưỡng Care 100 Gold lên tình trạng dinh dưỡng, tiêu hóa, hô hấp, miễn dịch, thiếu máu, biếng ăn và giấc ngủ của trẻ từ 36-60 tháng tuổi”

Nghiên cứu khoa học “Hiệu quả sản phẩm dinh dưỡng Care 100 Gold lên tình trạng dinh dưỡng, tiêu hóa, hô hấp, miễn dịch, thiếu máu, biếng ăn và giấc ngủ của trẻ từ 36-60 tháng tuổi”

2.1. Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 06/2018 đến tháng 03/2019

2.2. Mục tiêu

Viện Y học ứng dụng Việt Nam hợp tác cùng Công ty TNHH Dinh dưỡng NUTRICARE thực hiện dự án “Hiệu quả sản phẩm dinh dưỡng Care 100 Gold lên tình trạng dinh dưỡng, tiêu hóa, hô hấp, miễn dịch, thiếu máu, biếng ăn và giấc ngủ của trẻ từ 36-60 tháng tuổi” với các nội dung như sau:

 • Đánh giá hiệu quả Sản phẩm dinh dưỡng Care 100 Gold lên sức khỏe người sử dụng
 • Thông qua Hội đồng khoa học các kết luận của nghiên cứu đánh giá hiệu quả của Sản phẩm dinh dưỡng Care 100 Gold
 • Thông qua Hội đồng đạo đức nghiên cứu y sinh học theo quy định của Bộ Y tế

2.3. Chuyên gia tham gia

Chủ nhiệm đề tài: 

 • PGs. Ts. Phạm Văn Hoan

Đồng chủ nhiệm đề tài:

 • Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Ninh

Các thành viên:

 • Thạc sỹ Lưu Liên Hương
 • Bác sỹ Đào Thị Ngọc
 • Thạc sỹ Lê Thanh Hà
 • Cử nhân Y tế công cộng Lê Việt Anh

2.4. Kết luận chính

Sau 4 tháng can thiệp sử dụng sản phẩm sữa Care100Gold cho trẻ 36-60 tháng tuổi, đã cho thấy hiệu quả lên tình trạng dinh dưỡng, một số chỉ số xét nghiệm máu, tình trạng hô hấp, biếng ăn và giấc ngủ của trẻ, cụ thể là:

1. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ đã được cải thiện một cách rõ rệt

 • Về chiều cao: Mức tăng chiều cao của trẻ ở nhóm can thiệp được duy trì liên tục trong 4 tháng nghiên cứu. Sự khác biệt đã bắt đầu xuất hiện ngay từ sau 2 tháng can thiệp với ý nghĩa thống kê p<0.05. Sau 4 tháng sự cải thiện về chiều cao rõ ràng giữa 2 nhóm, mức tăng chiều cao của nhóm can thiệp (2,6±0,8cm) cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nhóm chứng (2,1±0,8cm). Hiệu quả tăng chiều cao ở nhóm can thiệp là 23,8%.
 • Về cân nặng: Mức tăng cân của trẻ ở nhóm can thiệp được duy trì liên tục trong 4 tháng nghiên cứu. Sự khác biệt cũng đã bắt đầu xuất hiện và có ý nghĩa với (p<0,05) ngay từ sau 2 tháng can thiệp. Sau 4 tháng, sự cải thiện về cân nặng rõ ràng giữa 2 nhóm (p<0,05), mức tăng cân của nhóm can thiệp (1,5±0,4kg) cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nhóm chứng (1,1±0,6kg); Hiệu quả tăng cân ở nhóm can thiệp là 36,4%.

2. Sản phẩm Care100Gold góp phần cải thiện một số chỉ số xét nghiệm máu của trẻ

 • Nhóm can thiệp có nồng độ sắt huyết thanh tăng cao hơn gần 4,5 lần so với nhóm chứng (3,5±7,1 µmol/L so với 0,8±7,4µmol/L, p<0,05).
 • Nồng độ hemoglobin huyết thanh của nhóm can thiệp cũng tăng gấp đôi so với nhóm chứng (tăng 8,0±6,4g/L so với tăng 4,1±10,8g/L, p<0,05).
 • Nồng độ ferritine huyết thanh ở nhóm can thiệp tăng có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng (tăng 6,9±13,3µg/L so với tăng 0,1±18,5g/L, p<0,05).
 • Nguy cơ bị thiếu máu ở nhóm can thiệp giảm 20% so với nhóm chứng (OR=0,8; 95%CI: 0,2-3,0) và nguy cơ bị thiếu kẽm ở nhóm can thiệp giảm 40% so với nhóm chứng (OR=0,6; 95%CI: 0,3-1,3).
 • Hàm lượng IgA huyết thanh của nhóm can thiệp tăng trung bình 23,6 mg/dL, có xu hướng cao hơn nhóm chứng, tăng 18,6 mg/dL, p>0,05.

3. Sản phẩm Care100Gold góp phần cải thiện tình trạng biếng ăn và giấc ngủ của trẻ, đồng thời có khả năng chấp nhận sử dụng cao:

 • Ở nhóm can thiệp, tỷ lệ trẻ có bữa ăn trên 30 phút giảm có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng (p<0,05). Tỷ lệ trẻ biếng ăn ở nhóm can thiệp cũng thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm sử dụng sản phẩm sữa đối chứng (p<0,05).
 • Cả thời gian ngủ và chất lượng giấc ngủ của trẻ đã được cải thiện, tuy chưa có ý nghĩa (p>0,05).
 • Sản phẩm sữa Care100Gold là một sản phẩm phù hợp để sử dụng cho trẻ trong độ tuổi 3-5 tuổi, với khả năng chấp nhận sử dụng cao, cụ thể:
  • Có từ 88,3%-93,7% số trẻ 36-60 tháng tuổi đảm bảo uống từ trên ½ đến hết lượng sản phẩm trong suốt 4 tháng can thiệp; 96,5% số trẻ đảm bảo uống đủ từ 75% đến 100% tổng số bữa sữa theo quy định (2 bữa/ngày trong 4 tháng).
  • Hầu như toàn bộ phụ huynh và cô giáo hai trường mầm non luôn ủng hộ và hợp tác chặt chẽ trong việc tổ chức triển khai cho trẻ uống sữa; Lãnh đạo và nhân viên Trung tâm Y tế - Bệnh viện đa khoa huyện, hiệu trưởng và các cô giáo hai trường mầm non rất hài lòng và mong muốn chương trình được nhân rộng

Khuyến nghị:

 • Care100Gold là một sản phẩm đã được lựa chọn và phối hợp một cách hợp lý các vi chất dinh dưỡng, dựa trên nhu cầu  năng lượng và protein của trẻ và đã được chứng minh có khả năng sử dụng cao với hiệu quả hỗ trợ tăng trưởng cân nặng, chiều cao, góp phần cải thiện một số chỉ số hoá sinh, tình trạng biếng ăn cho trẻ 36-60 tháng tuổi. Do đó, có thể sử dụng sữa Care100Gold để can thiệp cải thiện tình trạng dinh dưỡng hoặc điều trị phục hồi suy dinh dưỡng cho trẻ tại cộng đồng và gia đình..
 • Cần có thêm các nghiên cứu tương tự ở những trẻ độ tuổi lớn hơn (5-10 tuổi) để khảo sát hiệu quả của sản phẩm Care100Gold đối với trẻ 5-10 tuổi và khảo sát khả năng chấp nhận sử dụng sản phẩm của trẻ ở lứa tuổi này. Từ đó, đưa ra các khuyến nghị cho việc sử dụng Care100Gold trong các chương trình can thiệp dinh dưỡng cộng đồng cho lứa tuổi học đường

2.5. Thông tin về Nghiên cứu

Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học “Hiệu quả sản phẩm dinh dưỡng Care 100 Gold lên tình trạng dinh dưỡng, tiêu hóa, hô hấp, miễn dịch, thiếu máu, biếng ăn và giấc ngủ của trẻ từ 36-60 tháng tuổi” dài 80 trang được tập hợp kết quả sau can thiệp cộng đồng do Viện Y học ứng dụng Việt Nam tiến hành với:

 • Đối tượng: Trẻ em trong độ tuổi 36-60 tháng tuổi đang học tại tại trường mầm non Tây Lương và trường mầm non Tây Tiến, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
 • Thời gian: Từ tháng 06/2018 đến tháng 03/2019
Bình luận
Tin mới
Xem thêm