Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam

Hợp tác cùng Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharvina

Viện Y học ứng dụng Việt Nam thực hiện nghiên cứu và viết các bài báo khoa học giới thiệu sản phẩm do Công ty CP Dược phẩm Pharvina cung cấp.

  1. Tên đề tài:  Giới thiệu sản phẩm của Công ty dược phẩm Pharvina

 Thời gian: Tháng 1 năm 2016

  1. Mục tiêu:

Viện Y học ứng dụng Việt Nam thực hiện nghiên cứu và viết các bài báo khoa học giới thiệu sản phẩm do Công ty CP Dược phẩm Pharvina cung cấp.

  1. Chuyên gia tham gia:

Phòng Nghiên cứu của Viện Y học ứng dụng Việt Nam thực hiện các bài viết dưới sự hướng dẫn và xét duyệt của các chuyên gia:

  •  TS. BS Trương Hồng Sơn – Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam
  •  PGS. TS. Phạm Văn Hoan – Phó Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam
  •  PGS. TS Nguyễn Xuân Ninh – Phó Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam
  1. Các bài báo

Viện Y học ứng dụng Việt Nam đã thực hiện 2 bài báo khoa học và đăng tải trên website vienyhocungdung.vn:

Bình luận
Tin mới
Xem thêm
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng
Phần mềm đánh giá tình trạng dinh dưỡng