Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam

Hoạt động truyền thông

 • 09/05/2019

  Truyền thông Giáo dục sức khỏe vì cộng đồng

  Viện Y học ứng dụng Việt Nam - Phòng khám chuyên khoa Dinh dưỡng VIAM - Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe VIAM thường xuyên tổ chức các lớp truyền thông miễn phí vì cộng đồng nhằm phổ biến kiến thức khoa học hữu ích về sức khỏe và dinh dưỡng hợp lý cho tất cả các đối tượng.

 • 28/08/2017

  Truyền thông giáo dục sức khoẻ trên Đài tiếng nói Việt Nam

  Viện Y học ứng dụng Việt Nam chịu trách nhiệm chuyên môn cho các chương trình truyền hình về sức khoẻ hợp tác với Đài tiếng nói Việt Nam, các đài báo và các công ty truyền thông.

 • 21/08/2017

  Truyền thông về một số sản phẩm trên Website vienyhocungdung.vn

  Viện Y học ứng dụng Việt Nam có nhiều hoạt động truyền thông chính trên website vienyhocungdung.vn như: Giới thiệu sản phẩm, truyền thông qua các bài báo nghiên cứu sau Hội thảo;...

 • 21/08/2017

  Truyền thông giáo dục sức khỏe trên truyền hình

  Viện Y học ứng dụng Việt Nam chịu trách nhiệm chuyên môn cho các chương trình truyền hình về sức khoẻ hợp tác với Đài truyền hình Việt Nam, Truyền hình Thông tấn, các đài truyền hình khác và các công ty truyền thông.