Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam

Hợp tác với Nestle

Viện Dinh dưỡng Nestle Việt Nam hợp tác với Viện Y học ứng dụng Việt Nam trong năm 2016, cụ thể:

  1. Tên đề tài: Hợp tác giữa Viện Y học ứng dụng Việt Nam và Nestle Nutrition Institude VN

         Thời gian: Năm 2016

  1. Mục tiêu:

Viện Dinh dưỡng Nestle Việt Nam hợp tác với Viện Y học ứng dụng Việt Nam trong năm 2016 với các hoạt động chính như sau:

  •  Chuẩn bị bộ câu hỏi cho ORT (Obesity Risk Tracker)
  •  Viết đề cương Nghiên cứu lâm sàng công thức đạm Whey thủy phân một phần
  1. Chuyên gia tham gia

 Phòng Nghiên cứu của Viện Y học ứng dụng Việt Nam thực hiện các bài viết dưới sự hướng dẫn và xét duyệt của các chuyên gia:

  •  TS. BS Trương Hồng Sơn – Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam
  •  PGS. TS. Phạm Văn Hoan – Phó Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam
  •  PGS. TS Nguyễn Xuân Ninh – Phó Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam
Bình luận
Tin mới
Xem thêm
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng
Phần mềm đánh giá tình trạng dinh dưỡng