Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam

Infographic: Các dạng rối loạn tăng động giảm chú ý thường gặp

Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) là một tình trạng mạn tính chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em, nhưng cũng có thể gặp ở người trưởng thành. ADHD có thể ảnh hưởng đến cảm xúc, hành vi và khả năng học những điều mới.

Infographic: Các dạng rối loạn tăng động giảm chú ý thường gặp

Tăng động giảm chú ý có mấy loại?

Một số chuyên ra phân chia rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) thành 3 dạng (type) khác nhau:

- Dạng thiên về giảm chú ý.

- Dạng tăng động, bốc đồng.

- Dạng kết hợp.

Một số chuyên gia khác lại phân chia thành ADHD thành 2 dạng:

- Dạng giảm chú ý nhưng không hiếu động thái quá (inattentive type without hyperactive/type 1).

- Dạng hiếu động thái quá nhưng không giảm chú ý (hyperactive type without inattentive/type 2).

Tìm hiểu cách phân biệt ADHD type 1 và ADHD type 2 trong infographic dưới đây:

Infographic: Các dạng rối loạn tăng động giảm chú ý thường gặp - Ảnh 1

Tham khảo thêm thông tin tại bài viết: Trị liệu không dùng thuốc cho các rối loạn tăng động giảm chú ý

Biết Tuốt - Theo Healthplus
Bình luận
Tin mới
Xem thêm