Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam

Thông liên nhĩ, thông liên thất, hở van hai lá, hở van ba lá, tim bẩm sinh

Cập nhật tin tức mới về Thông liên nhĩ, thông liên thất, hở van hai lá, hở van ba lá, tim bẩm sinh, hình ảnh, video clip mới nhất về Thông liên nhĩ, thông liên thất, hở van hai lá, hở van ba lá, tim bẩm sinh

  • Tin tức về
  • Thông liên nhĩ, thông liên thất, hở van hai lá, hở van ba lá, tim bẩm sinh
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng
Phần mềm đánh giá tình trạng dinh dưỡng