Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam
  • 29/11/2016

    Ngôi thai ngược (ngôi mông)

    Có khoảng 3-4% số trường hợp mang thai sẽ là mang thai ngôi mông. Ngôi mông hay ngôi ngược là khi em bé trong bụng bạn có vị trí đầu ở trên, và chân ở dưới, dẫn đến việc khi sinh đẻ, chân của em bé sẽ ra trước.

  • 07/06/2016

    Vị trí của em bé trong tử cung

    Khi phát triển trong bụng mẹ, em bé có thể chuyển động rất nhiều ở trong tử cung. Bạn có thể cảm nhận được em bé đang đạp, đang xoay hoặc đang thay đổi vị trí. Hãy cùng với Viện Y học ứng dụng Việt Nam tìm hiểu những điều kỳ diệu này