Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam
  • 06/08/2021

    Dị tật thường gặp ở trẻ sinh ngôi mông

    Khi gần đến ngày sinh, em bé có thể sẽ xoay ngôi và quay đầu xuống dưới, chuẩn bị cho việc ra đời. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, mông, chân hoặc cả mông và chân của em bé sẽ hướng xuống dưới, chứ không phải là đầu khiến mông và chân sẽ chui ra trước. Tình trạng này được gọi là ngôi mông và có khoảng 3-4% số ca sinh đủ tháng sẽ có ngôi mông.

  • 29/11/2016

    Ngôi thai ngược (ngôi mông)

    Có khoảng 3-4% số trường hợp mang thai sẽ là mang thai ngôi mông. Ngôi mông hay ngôi ngược là khi em bé trong bụng bạn có vị trí đầu ở trên, và chân ở dưới, dẫn đến việc khi sinh đẻ, chân của em bé sẽ ra trước.