Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam
  • 10/02/2017

    Màu sắc kinh nguyệt phản ánh tình trạng sức khỏe

    Kinh nguyệt có thể nói lên nhiều điều về tình trạng sức khỏe của bạn. Thực tế là, một báo cáo của Đại học Sản khoa và Phụ khoa Hoa Kỳ cho thấy kinh nguyệt có thể được xem là một dấu hiệu sinh tồn cũng nhu huyết áp, nhịp thở và thân nhiệt.

  • 25/01/2017

    8 lý do kinh nguyệt ít hơn bình thường

    Ít ra máu trong kì kinh nguyệt có thể khiến bạn thoải mái hơn, nhưng đó có thể là dấu hiệu của rối loạn sức khỏe. Máu kinh nguyệt ra ít hơn đáng kể có thể do vấn đề về hormon hoặc các cơ quan trong cơ thể. Dưới đây là 8 nguyên nhân lý giải.