Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam
  • 27/08/2017

    Ưu điểm và nhược điểm của chế độ ăn Atkins

    Chế độ ăn Atkins có tác dụng cho nhiều người ăn kiêng. Nhưng không phải cho tất cả mọi người. Những ưu và nhược điểm của chế độ ăn kiêng Atkin sẽ giúp bạn quyết định xem kế hoạch có phù hợp với bạn hay không.

  • 27/08/2017

    Những điều cẩn biết về chế độ ăn Atkins

    Để tuân theo kế hoạch của Atkins, bạn phải bắt đầu theo dõi và kiểm soát nghiêm ngặt lượng carbohydrate trong ché độ ăn. Có những loại thực phẩm cụ thể được phép và không được phép xuất hiện trong những phần nhất định của chế độ ăn.