Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam
  • 20/05/2021

    Nơi ở có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào?

    Nhà ở là yếu tố xã hội quyết định sức khỏe. Một ngôi nhà an toàn tránh xa các mối nguy tiềm ẩn sẽ giúp các thành viên luôn được thoải mái. Ngược lại, việc sống trong nhà ở không an toàn hoặc điều kiện sống không phù hợp có thể gây ra sự mất cân đối và các vấn đề khác về sức khỏe, chẳng hạn như các bệnh mãn tính.