Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam
  • 22/10/2016

    Tìm hiểu về ngưỡng của Asen trong thực phẩm

    Asen tồn tại trong tự nhiên có nguồn gốc từ quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ hoặc là sản phẩm do quá trình hoạt động con người tạo ra. Asen có mặt trong nước, không khí, đất, thực phẩm ở dạng vô cơ hoặc hữu cơ. Tuy nhiên Asen vô cơ mới là nguyên nhân ảnh hưởng tới sức khỏe con người