Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam
  • 04/04/2016

    FDA: sử dụng muỗi biến đổi gen để chống Zika trong năm 2016?

    Dựa trên kết quả khảo sát vừa tiến hành, Cơ quan Quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ FDA cho rằng sử dụng muỗi biến đổi gen để chống lại virus Zika không gây ra ảnh hưởng quá lớn đối với môi trường và nhiều khả năng, phương án này sẽ được áp dụng tại Mỹ ngay trong năm 2016 này.