Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam
  • 22/09/2017

    Những chú ý quan trọng về ghép thận

    Ghép thận là phẫu thuật ghép thận khỏe mạnh từ người hiến thận vào cơ thể người nhận, khi thận ở cơ thể người nhận đã mất hoặc bị suy giảm chức năng nghiêm trọng.