Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam
  • 30/04/2018

    7 công việc nhà đem lại lợi ích sức khỏe cho bạn

    Nếu những công việc lặt vặt đơn giản trong nhà khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, giảm căng thằng hoặc bảo vệ cơ thể bạn khỏi nhiều loại bệnh tật, thì có thể, bạn sẽ muốn làm việc nhà thường xuyên hơn đấy!