Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam
  • 12/03/2017

    Các loại thuốc kê đơn và không kê đơn thường bị lạm dụng

    Lạm dụng thuốc không chỉ đề cập đến cần sa hay thuốc lắc. Thuốc dù thuộc nhóm kê đơn hay không kê đơn đều được sử dụng trong điều trị bệnh. Nhưng trong số đó, có rất nhiều loại thuốc có thể gây nghiện và gây nguy hiểm nếu chúng được dùng sai cách. Dưới đây là một số loại thuốc thường bị lạm dụng.