Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam
  • 05/09/2018

    8 loại đồ dùng học tập có thể khiến trẻ bị ốm

    Kể cả khi bạn đã mua cho trẻ những loại đồ dùng học tập hiện đại nhất, thì vẫn có nguy cơ chúng gây hại tới sức khỏe của trẻ. Dưới đây là những gì phụ huynh cần lưu ý về các loại đồ dùng học tập của trẻ.