Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam
  • 05/01/2017

    Dị ứng giày

    Vết ban đỏ trên chân là vấn đề phổ biến, với hầu hết những người bị nấm chân, như là một nguyên nhân dẫn đến những triệu chứng này. Nấm chân có thể ảnh hưởng đến toàn bộ bàn chân, nhưng hầu hết là ảnh hưởng đến vùng da ngón chân-triệu chứng bao gồm ngứa, rát và nhức, nhưng nấm chân cũng có thể không có triệu chứng. Những ban dị ứng có thể cũng xảy ra ở bàn chân đặc biệt ở bề mặt.