Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam
  • 02/09/2016

    Những cử động không mục đích

    Giơ tay hoặc với ra trước để mở cửa là những cử động mà bạn làm có mục đích. Tuy nhiên, một số người di chuyển cơ thể của họ theo cách không có mục đích nào cả. Đó được gọi là những cử động không mục đích.