Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam
  • 07/12/2023

    Những yếu tố gây ra tóc bạc

    Tóc bạc mặc dù là hiện tượng tự nhiên đi kèm quá trình lão hoá ở hầu hết mọi người nhưng thực tế là có nhiều yếu tố nguy cơ khiến tóc bạc nhanh hơn.