Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam
  • 13/09/2019

    Rối loạn ăn uống quá độ

    Rối loạn ăn uống quá độ (Binge-Eating Disorder - BED) là một rối loạn ăn uống được giới thiệu vào năm 2013. Mặc dù mới được công nhận là một rối loạn riêng biệt, nhưng nó là rối loạn ăn uống phổ biến nhất, phổ biến hơn so với chứng chán ăn và chứng ăn-ói.