Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam
  • 16/05/2016

    Trẻ suy dinh dưỡng khác còi xương thế nào

    Có bé bụ bẫm ăn ngủ tốt không suy dinh dưỡng nhưng vẫn bị còi xương (còi xương thể bụ bẫm), trong khi nhiều trẻ còi cọc, suy dinh dưỡng nhưng không mắc bệnh còi.