Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam
  • 17/11/2021

    Bạn có nên lo lắng về tình trạng rau bám trước không?

    Bánh rau là một cơ quan đặc biệt chỉ xuất hiện trong quá trình mang thai. Bánh rau có trách nhiệm lấy oxy và chất dinh dưỡng từ cơ thể người mẹ và vận chuyển vào trong cơ thể em bé. Ngược lại, các sản phẩm phụ từ cơ thể em bé cũng sẽ được đào thải qua dòng máu ở bánh rau.