Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam
  • 09/09/2017

    Khi nào ung thư tuyến tụy mới được phẫu thuật?

    Phẫu thuật là một phần trong kế hoạch điều trị của nhiều loại ung thư và với ung thư tuyến tụy không phải là một ngoại lệ. Trên thực tế, phương pháp duy nhất để điều trị ung thư tuyến tụy chính là phẫu thuật.