Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam
  • 16/03/2023

    Nguyên nhân gây rối loạn nhịp tim

    Tình yêu không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cho trái tim loạn nhịp. Nhịp tim bất thường có thể là một dấu hiệu cảnh báo, tuy nhiên cũng có thể là một dấu hiệu vô hại.