Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam
  • 13/07/2017

    Thời điểm trẻ em có thể tự sử dụng thuốc

    Khi con cái đến tuổi thiếu niên, bạn sẽ đứng trước sự lựa chọn: nên dành cho bọn trẻ những trách nhiệm đồng nghĩa với sự tin tưởng như thế nào? Việc hướng dẫn cho trẻ tự biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân cũng như vậy: trẻ nên tập làm những việc gì và khi nào trẻ có thể được phép tự ý sử dụng thuốc?