Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam
  • 13/07/2017

    Thời điểm trẻ em có thể tự sử dụng thuốc

    Khi con cái đến tuổi thiếu niên, bạn sẽ đứng trước sự lựa chọn: nên dành cho bọn trẻ những trách nhiệm đồng nghĩa với sự tin tưởng như thế nào? Việc hướng dẫn cho trẻ tự biết cách chăm sóc sức khỏe bản thân cũng như vậy: trẻ nên tập làm những việc gì và khi nào trẻ có thể được phép tự ý sử dụng thuốc?

  • 18/02/2017

    Quá liều thuốc

    Quá liều thuốc là tình trạng sử dụng quá nhiều một loại thuốc nào đó, bao gồm thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, thuốc hợp pháp hoặc bất hợp pháp. Quá liều thuốc có thể là do vô tình hoặc cố ý. Nếu bạn uống thuốc nhiều hơn lượng thuốc khuyến nghị hoặc uống lượng thuốc đủ để gây hại tới các chức năng cơ thể, thì tức là bạn đã bị quá liều thuốc.