Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam
  • 12/12/2019

    Phương pháp xem mạch của Hải Thượng Lãn Ông

    Xem mạch là phần cơ bản và tối quan trọng đối với người thầy thuốc lâm sàng Đông y. Hải Thượng Lãn Ông, người có học vấn uyên thâm về y học phương Đông, văn võ kinh luân uyên bác, nhiều nghiên cứu của ông trong đó có phương pháp xem mạch giúp người đọc dễ hiểu, người chữa bệnh chóng tìm ra bệnh.

  • 22/02/2016

    Kết hợp lý luận y học hiện đại với y học cổ truyền trong bấm huyệt

    Bấm huyệt là một môn khoa học- thuộc phạm trù ngoại trị trong đông y, trong đó người thầy thuốc sau khi nghiên cứu tình trạng bệnh (bằng các phương pháp chẩn đoán và hỗ trợ chẩn đoán của Y học hiện đại (YHHĐ) và Y học cổ truyền (YHCT) thì dùng kỹ xảo thủ pháp để trị liệu.