Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam

Đào tạo các vấn đề liên quan đến Dinh dưỡng và nhu cầu dinh dưỡng cơ bản

Viện y học ứng dụng Việt Nam hợp tác giữa Công ty TNHH Dinh dưỡng Nutricare thực hiện đào tạo :

1. Tên Chương trình: Đào tạo các vấn đề liên quan đến Dinh dưỡng và nhu cầu dinh dưỡng cơ bản, hợp tác giữa Công ty TNHH Dinh dưỡng Nutricare và Viện y học ứng dụng Việt Nam

Thời gian: 13 -14h  ngày 16/01/2017 tại Tp. HCM

2. Chuyên gia đào tạo: Ts. Bs Trương Hồng Sơn – Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam

3. Nội dung đào tạo: Đào tạo những kiến thức cơ bản về dinh dưỡng và vai trò của sữa công thức

Hình thức đào tạo: Đào tạo tập trung

Thời gian đào tạo: 13 -14h  ngày 16/01/2017 tại Tp. HCM

Bình luận
Tin mới
Xem thêm
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng
Phần mềm đánh giá tình trạng dinh dưỡng