Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam

Ký kết Nghị quyết liên tịch phối hợp hoạt động giữa Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam

Chiều ngày 10/ 3/ 2017 tại Hà Nội, Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam ký kết Nghị quyết liên tịch về phối hợp hoạt động trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, giai đoạn 2017-2021.

Chủ trì lễ ký kết có PGS.TS.Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS.Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam. Tham dự lễ kí kết có các đồng chí Thứ trưởng; đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam tham dự Lễ ký kết Nghị quyết liên tịch 

Theo Nghị quyết liên tịch, hai bên sẽ tích cực phối hợp trong các lĩnh vực thông tin, truyền thông, giáo dục sức khoẻ, xây dựng và giám sát các văn bản quy phạm pháp luật, quản lý nhà nước về y tế dự phòng, khám, chữa bệnh... Ngoài ra, hai bên phối hợp đẩy mạnh công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế cũng như giới thiệu, quảng bá những thành tựu của y học nước ta với bạn bè các nước nhằm nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại lễ kí kết hai bên cũng đã thống nhất một số nội dung giai đoan 2017- 2021 như sau: Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị thuộc, trực thuộc phối hợp với Tổng hội và các hội thành viên để tổ chức, triển khai các nội dung trong Nghị quyết liên tịch; Tổng hội Y học Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các Hội thành viên phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố... tổ chức, triển khai các nội dung trong Nghị quyết liên tịch. Bộ Y tế và Tổng Hội sẽ tổ chức họp để đánh giá kết quả việc thi hành Nghị quyết liên tịch này mỗi năm một lần vào tháng 12 hàng năm và tổng kết sau 5 năm triển khai thực hiện…

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ ký, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, Trải qua hơn 60 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Tổng hội Y học Việt Nam, thành viên của MTTQ Việt Nam, đã có những hoạt động tích cực, phát huy, tận dụng trí tuệ của đội ngũ trí thức ngành Y tế,  mang lại hiệu quả to lớn, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Với chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại Điều lệ của Tổng hội, Tổng hội Y học Việt Nam đã thực sự là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quy tụ, tập hợp, đoàn kết đội ngũ cán bộ trí thức chuyên ngành, thường xuyên tổ chức sinh hoạt khoa học dưới nhiều hình thức, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức cho những nhà chuyên môn, hợp tác, đào tạo cán bộ y tế theo từng chuyên ngành, xuất bản Tạp chí, ấn phẩm về chuyên môn, phát triển hợp tác quốc tế.

Phát biểu của PGS.TSNguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam tại buổi lễ

Trong thời gian qua, Tổng hội Y học Việt Nam đã đóng góp nhiều ý kiến với Bộ Y tế, với Chính phủ về chiến lược, chính sách và xu thế phát triển của lĩnh vực y tế nói chung và từng chuyên ngành nói riêng; tham gia, tư vấn, phản biện, giám định xã hội về các chính sách, chương trình, dự án khi Bộ Y tế yêu cầu, thực hiện một số hoạt động quản lý nhà nước, dịch vụ công thuộc lĩnh vực y tế, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Bộ Y tế - Theo moh.gov.vn
Bình luận
Tin mới
Xem thêm
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng
Phần mềm đánh giá tình trạng dinh dưỡng