Tổng hội y học Việt Nam

Viện y học ứng dụng Việt Nam
ứng dụng y học vì sức khỏe người việt nam

Tràn khí, tràn dịch màng phổi

Cập nhật tin tức mới về Tràn khí, tràn dịch màng phổi, hình ảnh, video clip mới nhất về Tràn khí, tràn dịch màng phổi

Tạm thời không có dữ liệu.
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng
Phần mềm đánh giá tình trạng dinh dưỡng